Disclaimer

VTO Total Care is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. VTO Total Care besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid
VTO Total Care kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website. Ook is ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Linken
VTO Total Care is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat VTO Total Care de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Gebruiksrechten
VTO Total Care behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van deze website voor alsmede de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en te printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTO Total Care.

Het is meer genieten van de natuur, met VTO motorvakanties op het stuur.