Privacyverklaring2020-06-24T21:03:52+00:00

Privacyverklaring

Wat geregeld moet zijn, is geregeld

Privacyverklaring

Vrije Toering Organisatie Total Care (VTO Total Care)

Ik ben Jurgen Rouwhorst, werkzaam als adviseur onder de bedrijfsnaam VTO Total Care en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VTO Total Care is gevestigd aan Karper 26, 3831 DH te Leusden. VTO Total Care is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-36515193 en op het e-mailadres info@vtotc.nl

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze aangeboden vakanties en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ik verzamel, bewaar en gebruik deze gegevens voor het verstrekken van offertes, het verzorgen en organiseren van vakanties en het voeren van de bijbehorende administratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
  • Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor belastingaangifte.

Ik pas geen automatische gegevensverwerking toe en neem op basis daarvan dus ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zolang als dat wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

VTO Total Care verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy van de website

De website van VTO Total Care, www.vtotc.nl, gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website bevat op het moment van opstellen van deze verklaring (juni 2020) geen functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Mocht dat in de toekomst veranderen: deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectievelijke platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VTO Total Care en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@vtotc.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiliging van uw persoonsgegevens en klachten

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vtotc.nl

Tevens wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leusden, 21 juni 2020

Laatste Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste reizen

(We delen uw gegevens met niemand en gebruiken deze alleen voor het beoogde doel)

Ga naar de bovenkant